Spreekuur en huisbezoek

Spreekuur en huisbezoek

Spreekuur

Alle spreekuren gaan op afspraak.

Het spreekuur wordt gehouden volgens afspraak op iedere werkdag tussen 8.00u – 11.00u en 14.00u – 16.00u. Tevens heeft dokter Nijst spreekuur op dinsdagavond tussen 18.00u – 20.00u. Voor deze spreekuren kunt u via de assistente of de online agenda een afspraak inplannen.

Voor een afspraak te maken:

  • Kunt u bellen naar de praktijk op werkdagen tussen 8.00u en 11.00u.
  • Via MijnGezondheid.net, klik hier
  • Via de Online agenda. Klik hier

 
Een consult duurt gemiddeld 10 minuten, als u denkt meer tijd nodig te hebben wilt u dit dan melden.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefonisch spreekuur
Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur. U kunt voor 11.00 uur een telefonisch consult aanvragen. U wordt dan later teruggebeld.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.