Assistentie en praktijkondersteuning

Assistentie en praktijkondersteuning

Assistentie
De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

Het assistente spreekuur is elke dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.30u en 11.00u.
U kunt bij de assistente een afspraak maken voor de volgende handelingen:

 • Oren uitspuiten
 • Wratten aanstippen
 • Injecties toedienen
 • Bloeddrukcontrole
 • Glucose (suiker) en Hb (bloedarmoede) controle
 • Hechtingen verwijderen
 • Wondverzorging
 • Benen zwachtelen
 • Het maken van uitstrijkjes n.a.v. het Bevolkingsonderzoek

Blaasontsteking?
U kunt uw ochtendurine voor 10.00u brengen.
Opvangen en bewaren van de urine:

 • Vang de urine op in een schone urinecontainer en sluit deze goed af.
 • Breng de urine binnen twee uur naar de praktijk.
 • Kunt u het pas later brengen? Zet het potje in de koelkast en breng het later op de dag. Let op: lunchpauze van 12.30u tot 13.30u!

Praktijkondersteuners somatiek
Onze praktijkondersteuners somatiek, ook wel POH-somatiek, zijn Esther Stouten – Redegeld en Marrie Fallakha-Both.
Zij houden zelfstandig spreekuur en voeren diverse taken uit in samenwerking met de huisarts
Esther is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Marrie is werkzaam op vrijdag.

Zij zorgen voor:

 • Begeleiding van patiënten met Diabetes Mellitus en patiënten met een verhoogd risico hierop.
 • Begeleiding van patiënten met COPD/Astma.
 • Begeleiding van patiënten die willen stoppen met roken.
 • Begeleiding voor patiënten die willen afvallen.
 • Ouderenzorg.
 • Screening en begeleiding op hart- en vaatziekten.

Praktijkondersteuner GGZ

Onze praktijkondersteuner GGZ, ook wel POH-GGZ, is Marike Hassefras. In een eerste gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling  (zoals maatschappelijk werk, een psycholoog of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ.

Daarnaast begeleidt de POH GGZ bepaalde groepen mensen met langer bestaande, stabiele problematiek vanuit de huisartsenpraktijk.

De POH GGZ kan dus helpen door:

 • het verhelderen van problemen;
 • het geven van advies over over behandeling en verwijzing;
 • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
 • nazorg na behandeling in de GGZ.

Voor afspraken kunt u bellen met de assistente.